top of page
 • Tanate E.

เทปกาวชนิดใช้น้ำลูบ , WAT (Water-Activated Tape)

Updated: Apr 14

เทปกาวชนิดใช้น้ำลูบ (Water-Activated Kraft Tape) เป็นเทปกระดาษคราฟ เคลือบด้วยกาวที่ทำมาจากแป้ง 


—-------------------------------------------------


หลักการทำงานของเทปกาวแบบใช้น้ำลูบ

หลักการทำงานของเทปกาวแบบใช้น้ำลูบจะคล้ายกับแสตมป์ปิดซองจดหมายที่ต้องทาน้ำบาง ๆ ก่อนใช้งาน ตัวกาวเมื่อโดนน้ำแล้วจะเกิดความเหนียว แล้วจึงนำมาติดบนกล่องกระดาษ หลังจากที่เทปกาวชนิดนี้แห้งแล้ว ตัวเทปกระดาษนี้จะติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวของตัวกล่องกระดาษ ถ้าหากมีการลอกหรือแกะออกก็จะเห็นรอยฉีกขาดชัดเจน 


เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เทปกาวแบบใช้น้ำลูบแบบเรียบและแบบพิมพ์ลาย

เทปกาวชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศอเมริกาและยุโรปที่มีสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิร้อนจัดเย็นจัด เนื่องจากไม่สามารถใช้เทปที่มีกาวเหนียวในตัวได้ เพราะในกรณีที่อุณหภูมิต่ำมาก กาวบนเทปจะแข็งตัวทำให้การยึดติดน้อยลงและหลุดร่อนออก ส่วนในกรณีที่อุณหภูมิสูงมาก กาวบนเทปจะอ่อนตัว เกิดการละลาย และทำให้ชิ้นเทปไหลหลุดออกจากจุดเดิม


—-------------------------------------------------


กระดาษกาวชนิดใช้น้ำลูบมีกี่ประเภท?

ประเภทของกระดาษกาวชนิดใช้น้ำลูบ จะมีอยู่ 2 ประเภท


 1. เทปกาวกระดาษคราฟ 1 ชั้น - จะมีลักษณะเป็นกระดาษบาง เหมาะกับการใช้ติดกล่องพัสดุขนาดเล็ก หรือติดเทปกล่องเล็กเพื่อในกล่องใหญ่อีกที (Box In Box) จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการติดกล่องพัสดุเพื่อขนส่ง เนื่องจากกระดาษที่บาง จะทำให้เกิดการฉีกขาดระหว่างขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วจับแรง ๆ บนร่องฝากล่อง หรือการกระทบกับมุมกล่องอื่น ๆ ระหว่างขนส่ง

 2. เทปกาวกระดาษคราฟ 2 ชั้น ชนิดมีเส้นใยระหว่างกลาง - จะมีความแข็งแรง มีการต้านแรงดึง (Tensile) สูงในระดับ 60-70 กิโลกรัมแรง (kgf) ทนการเจาะทะลุ และทนแรงฉีกขาดได้มากกว่าเทปกระดาษคราฟ 1 ชั้น จึงเป็นที่นิยมใช้ในการติดกล่องเพื่อการขนส่ง กล่องขนาดใหญ่ หรืองานประกอบกล่อง


เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
ประเภทของเทปกาวชนิดใช้น้ำลูบ

—-------------------------------------------------


ขั้นตอนการใช้กระดาษกาวน้ำลูบ

 1. ตรวจสอบวัสดุผิว ; เทปกาวชนิดใช้น้ำลูบจะติดแน่นทนทานบนผิวกระดาษเท่านั้น  โดยที่พื้นผิวต้องไม่มีความเปียก ไม่มีความมันเงาจากฟิลม์พลาสติก และไม่มีสารขัดเงาเคลือบ

 2. เตรียมอุปกรณ์ ; เตรียมถ้วยหรืออ่างน้ำขนาดเล็กเพื่อใส่น้ำ ฟองน้ำสำหรับลูบน้ำลงเทปกระดาษ และน้ำที่อุณหภูมิปกติไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป

 3. ทาน้ำลงบนเทป ; นำฟองน้ำจุ่มน้ำ บิดหมาด แล้วลูบลงบนเทปกระดาษกาว แล้วนำเทปที่ลูบน้ำแล้วไปติดบนพื้นผิวที่ต้องการภายใน 15-30 วินาที หรือก่อนที่น้ำบนตัวเทปจะแห้ง แล้วลูบเทปกระดาษให้แนบติดลงทั่วพื้นผิว

เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
ขั้นตอนการใช้กระดาษกาวลูบน้ำ

💁🏼 กรณีต้องการตรวจสอบว่าเทปกาวติดแน่นไหม ควรรอให้เทปกาวแห้งสนิทก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ลูปลงบนตัวเทปและสภาพอากาศของหน้างานนั้น ๆ


🧑‍👨‍🏭 ข้อควรระวัง ; ปริมาณน้ำลูบบนตัวเทป

 • กรณีลูบน้ำลงบนเทปน้อยเกินไป จะทำให้ตัวเทปติดกล่องได้ไม่แนบสนิท

 • กรณีลูบน้ำลงบนเทปมากเกินไป จะทำให้การติดเทปบนตัวกล่องลื่นกาวเกินไป ส่งผลให้ทำงานไม่สะดวกและใช้เวลานานกว่าเทปจะแห้งสนิท


กระดาษกาวชนิดน้ำลูบมักถูกใช้ในงานติดกล่องพัสดุเพื่อป้องกันการแอบเปิด การติดกล่องขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรง หรือการติดบนกล่องที่ต้องนำไปเก็บในพื้นที่อาจทำให้เทปที่มีกาวเหนียวในตัวเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ เช่น มีอุณหภูมิร้อนหรือจัดเย็นจัด


🙋🏽 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการใช้เทปชนิดนี้จะต้องใช้น้ำในการลูบทุกครั้ง จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ตามบ้านหรือร้านค้าทั่วไป แต่หากมีการใช้งานเทปในการติดกล่องในจำนวนมาก ก็ควรที่จะต้องใช้เทปควบคู่กับอุปกรณ์ลูบน้ำและตัดเทปอัตโนมัติ (Tape Dispenser) จะทำให้สามารถใช้เทปชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วยลดต้นทุนโดยรวมของหน้างานนั้นได้


—-------------------------------------------------


“ เทปกระดาษเสริมเส้นใย หรือ เทปกระดาษคราฟท์ 2 ชั้น ”


เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เทปกระดาษเสริมเส้นใย

เทปกระดาษเสริมเส้นใยจะทำจากกระดาษคราฟ 2 ชั้นประกบกัน โดยมีเส้นใยที่ถูกถักทอในรูปแบบตาข่ายต่อเนื่องอยู่ระหว่างกลาง ซึ่งเส้นใยที่อยู่ในเทปนี้เดิมทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสซึ่งมีความเหนียวและทนทานต่อแรงดึง และในปัจจุบันก็ได้มีการคิดค้นและพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อนำมาทดแทนการใช้เส้นใยไฟเบอร์กลาสที่มีส่วนผสมของพลาสติกซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ ตัวเทปทั้งชิ้นจึงสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติไปกับตัวกล่องได้ ทำให้สามารถนำกล่องที่ติดเทปเส้นใยนี้ไปรีไซเคิลได้ทั้งชิ้นโดยไม่ต้องแยกขยะเทปออกจากกล่อง


อย่างไรก็ดี ตัวเส้นใยธรรมชาตินี้จะทนแรงดึงได้น้อยกว่าเส้นใยไฟเบอร์กลาสและมีต้นทุนที่สูงกว่า จึงเหมาะกับการใช้ในองค์กรที่มีนโยบายเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม


—-------------------------------------------------


“ เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ = ป้องกันการแอบเปิด (Security Tape) ”


เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เทปกระดาษเสริมเส้นใย

คุณสมบัติของเทปกาวลูบน้ำคือ เมื่อติดลงบนกล่องแล้วตัวเทปจะกลายเป็นเนื้อเดียวกับผิวกล่องกระดาษ ทำให้หากมีการแกะเทปนี้ออก จะเห็นการฉีกขาดของผิวกล่องอย่างชัดเจน และไม่สามารถใช้เทปเดิมติดซ้ำหรือแก้ไขให้ดูเหมือนสภาพเดิมได้ จึงได้มีการนำเทปนี้มาประยุกต์ใช้ทดแทนการใช้เทปพลาสติกชนิดทิ้งรอยเมื่อแกะออก (Tamper Evedence Tape) เพื่อป้องกันการแอบเปิดกล่อง


—-------------------------------------------------


“ เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ + เครื่องทาน้ำตัดเทป = ลดต้นทุนโดยรวมในระยะยาว ” 


เริ่มแรกเทปกาวลูบน้ำและเครื่องทาน้ำตัดเทปอัตโนมัตินี้ เป็นที่นิยมใช้ในประเทศโซนอเมริกาและยุโรป เนื่องจากเป็นประเทศที่มีโครงสร้างต้นทุนของค่าแรงงานและค่าสถานที่สูง เมื่อเทียบกับการใช้เทปที่มีกาวเหนียวในตัวแล้ว การใช้ระบบนี้จึงช่วยลดเวลาในการทำงานได้มากกว่า ซึ่งในปัจจุบันแต่ละโรงงาน คลังสินค้า หรือหน่วยงานได้มีการศึกษาการใช้งานระบบการปิดเทปกล่องอัตโนมัติอย่างเหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า หากสามารถนำเทปกาวลูบน้ำและเครื่องทาน้ำตัดเทปอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับสภาพหน้างานและการแพ็กสินค้าในงานนั้นได้ จะช่วยในการลดต้นทุนในระยะยาวได้


เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เปรียบเทียบการใช้เทป OPP และเทปลูบน้ำ

ความคุ้มค่าของการปรับใช้งานนั้น มีหลักการเบื้องต้นในการพิจารณาเปรียบเทียบกับการใช้เทปแบบเดิม ดังนี้

 • จำนวนกล่อง ที่แพ็กสินค้าได้ ต่อ 1 วัน

 • จำนวนคน ที่ใช้ในการแพ็กสินค้า ต่อ 1 วัน

 • ปริมาณเทปพลาสติกที่ใช้ ต่อการแพ็กสินค้า 1 กล่อง

 • ขนาดพื้นที่ ที่ใช้ในการแพ็กสินค้า


นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรองอื่น ๆ ที่สามารถนำมาพิจารณาประกอบได้ ได้แก่

 • ความเสี่ยงในการทำงาน เช่น ความเหนื่อยล้าของผู้แพ็กกล่อง ความเสี่ยงจากการโดนคมมีดตัดเทปพลาสติกบาด หรือการได้รับมลภาวะทางเสียง เป็นต้น

 • เงื่อนไขด้านการค้าและการตลาด เช่น ความต้องการลดการใช้พลาสติกของประเทศปลายทาง (กรณีส่งออกต่างประเทศ) หรือการแสดงจุดยืนการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น


สำหรับหน้างานที่มีการใช้เทปพลาสติก OPP เพื่อติดกล่องให้เสร็จสมบูรณ์ 1 กล่องนั้น จะมีการติดกล่องด้วยเทปหลายชิ้น หลายชั้น ติดหลายรูปแบบ เช่น แบบตัว H  หรือแบบก้างปลา (พาดกลางกล่อง) ซึ่งหากได้ลองเปรียบเทียบกับการใช้เทปกาวกระดาษลูบน้ำเพื่อติดกล่องให้เสร็จสมบูรณ์ 1 กล่อง จะพบความแตกต่างในหลายแง่มุมซึ่งจะสะท้อนไปถึงความต่างของต้นทุนที่ใช้


—-------------------------------------------------


“ เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ = ESG ด้านแพ็กเกจจิ้ง ” 


E = Environment (สิ่งแวดล้อม)

S = Social (สังคม)

G = Governance (ธรรมาภิบาล)


ด้วยกระแสเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ในยุคสมัยนี้ ทำให้มีการพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (ECO Packaging) กันมากขึ้น เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ จึงเป็นอีกทางเลือกให้หลายองค์กรเลือกใช้ ถึงแม้ว่าวัสดุเทปกระดาษนี้จะมีราคาสูงกว่าเทปพลาสติก ก็อาจจะมีความคุ้มค่าในการปรับใช้ โดยสามารถชดเชยต้นทุนได้ในระยะยาว และสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรได้


เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เปรียบเทียบการใช้เทป OPP และเทปลูบน้ำติดกล่อง

เมื่อเปรียบเทียบการใช้เทปติดขึ้นรูปกล่องที่ใส่สินค้าแบบเดียวกัน เทปพลาสติก OPP จะต้องติดเป็นรูปตัว H ทั้งด้านล่างและด้านบนของกล่อง รวมใช้เทปประมาณ 8 ชิ้น ในขณะที่เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบแบบมีเส้นใย ใช้ติดกล่องพัสดุด้านล่างและบน รวมใช้เทปแค่ 2 ชิ้น ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุน้อยกว่า อีกทั้งตัวเทปพลาสติกนั้นจะไม่สามารถนำไปรีไซเคิลพร้อมกับตัวกล่องกระดาษได้ จึงต้องมีการลอกเทปพลาสติกใสออกจากตัวกล่องกระดาษก่อนนำไปเข้ากระบวนการ ต่างจากกล่องที่ติดด้วยเทปกระดาษที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงสามารถนำไปรีไซเคิ้ลทั้งชิ้นได้เลย


จึงกล่าวได้ว่า องค์กรสามารถเลือกใช้เทปที่ติดบนตัวกล่องสินค้า เพื่อสื่อสารถึงความตระหนักถึงเรื่อง ESG ขององค์กรนั้น ๆ ได้เช่นกัน


—-------------------------------------------------


สนใจดูสินค้านวัตกรรมอื่นๆ ซื้อสินค้า หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

โทร: 02-463-4116 ถึง 7, 06-1513-5888

อีเมล: Prontima@grand-ss.com (Contact Center)


#สินค้านวัตกรรม #สินค้าออนดีมานด์ #ondemand #กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดตามสั่ง #พลาสติกกันกระแทก #แอร์บับเบิ้ล #airbubble #กระดาษกันกระแทก #เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมือถือ #เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบตั้งโต๊ะ #เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์ #GSS #GrandSolutionSupply #แกรนด์โซลูชั่นซัพพลาย #เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ #เทปกาวกระดาษมีเส้นใย  #เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง #เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง #เครื่องทาน้ำตัดเทปกาวกระดาษ #เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ #ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง #ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ #ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่องจำนวนมาก #ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า #ระบบเทปกาวกระดาษแพ็กสินค้า

88 views0 comments

コメント


bottom of page