top of page
  • Tanate E.

อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป (Tape Dispenser)

Updated: Feb 9

อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป (Tape Dispenser) คืออุปกรณ์สำหรับใส่ เทปกาวชนิดใช้น้ำลูบ เพื่อให้ใช้งานตัวเทปได้สะดวกยิ่งขึ้น


-------------------------------------------------


อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป (Tape Dispenser)


อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป, เครื่องทาน้ำ ตัดเทป, อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องสำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, อุปกรณ์สำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป

นอกเหนือจากการใช้เทปกาวชนิดใช้น้ำลูบ (Water-activated adhesive paper) แล้ว การเลือกใช้อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป (Tape Dispenser) ให้เหมาะสมก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้เทปกาวกระดาษมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการทำงานโดยรวมของโปรเจคงานนั้น ๆ


-------------------------------------------------


รูปแบบของอุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป

การเลือกใช้งานอุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป จะขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องที่ต้องติดเทป และลักษณะการแพ็กสินค้าของหน้างาน โดยอุปกรณ์จะมี 4 รูปแบบ


อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป, เครื่องทาน้ำ ตัดเทป, อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องสำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, อุปกรณ์สำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เครื่องทาน้ำ ตัดเทป แบบแท่นวางบนโต๊ะ

1) อุปกรณ์แท่นวางบนโต๊ะ (Fully manual) – อุปกรณ์นี้จะคล้ายกับแท่นตัดเทปใสที่ใช้ในสำนักงานที่ต้องใช้มือดึงและกดฉีกเทปกาวด้วยแรงของผู้ใช้เอง โดยขณะที่มือข้างหนึ่งกำลังดึงเทปออกมา จะต้องใช้มืออีกข้างกดหน้าเทปกาวให้สัมผัสโดนฟองน้ำที่อยู่ด้านล่างไปด้วย อุปกรณ์นี้อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานคือ การกดเทปให้โดนฟองน้ำแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ปริมาณน้ำติดบนตัวเทปเท่ากัน และอาจมีความเสี่ยงเรื่องคมมีดของแท่นตัดเทป แต่อุปกรณ์มีขนาดเล็ก จึงใช้พื้นที่น้อยและสะดวกในการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับใช้ตัดเทปติดกล่องจำนวนประมาณ 1-30 กล่องต่อวัน


อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป, เครื่องทาน้ำ ตัดเทป, อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องสำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, อุปกรณ์สำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เครื่องทาน้ำ ตัดเทป ระบบคันโยก (ที่มา: rungkitthanasup.com)

2) เครื่องระบบคันโยก (Manual) – อุปกรณ์นี้จะใช้แรงโยกคันโยกในการดึงและตัดเทปออกมาตามความยาวที่เลือก โดยเครื่องจะช่วยเรื่องการทาน้ำลงบนเทปอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสม มีความแม่นยำด้วยตัวปรับความยาวเทปตามต้องการ และช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าอุปกรณ์แบบแท่นวาง แต่ตัวเครื่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และใช้พื้นที่ในการโยกคันโยก จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการวาง เหมาะสำหรับใช้ตัดเทปติดกล่องจำนวนประมาณ 20-80 กล่องต่อวัน


อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป, เครื่องทาน้ำ ตัดเทป, อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องสำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, อุปกรณ์สำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เครื่องทาน้ำ ตัดเทป ระบบกึ่งอัตโนมัติ

3) เครื่องระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto) – มีลักษณะคล้ายเครื่องระบบคันโยก แต่ทำงานด้วยไฟฟ้าและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายกว่ามาก เช่น การตั้งความยาวเทปหลายขนาด การปล่อยเทปความยาวเดิมซ้ำ การมีอุปกรณ์เสริมอำนวยความสะดวก เช่น การใช้สวิสต์เท้าเหยียบ เป็นต้น นอกจากนี้ เครื่องระบบอัตโนมัติทำให้การทำงานมีความเสถียรด้วยการทาน้ำในปริมาณที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องระบบกึ่งอัตโนมัติเป็นที่นิยมใช้ในคลังสินค้า โรงงานที่มีการแพ็กกล่องสินค้าจำนวนมากหรือมีความเร่งรีบ ช่วยลดความเหนื่อยล้าของพนักงานแพ็กกล่อง และมีความปลอดภัยจากคมมีด

อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป, เครื่องทาน้ำ ตัดเทป, อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องสำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, อุปกรณ์สำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
เครื่องทาน้ำ ตัดเทป ระบบรางเลื่อนอัตโนมัติ

4) เครื่องระบบรางเลื่อนอัตโนมัติ (Fully Auto) – เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการแพ็กงานเป็นกล่องขนาดเดียวกันจำนวนมาก (Mass Production) มีการจัดวางพื้นที่เป็นแนวยาว และมีการกำหนดผังการปฏิบัติงานของงานแพ็ก (Work flow) ชัดเจนก่อนเริ่มงาน การทำงานจะเริ่มจากการติดเทปกล่องด้านล่าง ใส่สินค้า แล้วปิดกล่องด้วยตัวเทปด้านบนของกล่อง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเคลื่อนย้ายอยู่บนรางเลื่อน โดยอาจเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ หรือใช้มือดันสินค้าในช่วงระยะนึงได้ โดยระบบเครื่องชนิดนี้ยังไม่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย เนื่องจากต้นทุนเครื่องที่ค่อนข้างสูงจึงใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดคุ้มค่าการลงทุน (ROI) 

 

-------------------------------------------------


การเลือกใช้อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป กับหน้างาน

อุปกรณ์และเครื่องทาน้ำตัดเทปทั้ง 4 รูปแบบที่กล่าวมานั้น มีวิธีการใช้งานและต้นทุนที่แตกต่างกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาท จึงต้องพิจารณาควบคู่ไปกับขั้นตอนการแพ็กสินค้าของหน้างาน (Flow process) ว่าควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดใดจึงจะเหมาะสมกับระบบงานปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม อาจจะปรับรูปแบบการแพ็กสินค้า หรือ ปรับไลน์การแพ็กให้เข้ากับตัวอุปกรณ์ที่ปรับใช้ เพื่อให้ได้หน้างานมีความลื่นไหล (Flow) ที่ดีที่สุดในหน้างานนั้น ๆ


อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป, เครื่องทาน้ำ ตัดเทป, อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทาน้ำ ตัดเทประบบกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องสำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, อุปกรณ์สำหรับเทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ, เทปกาวกระดาษ มีเส้นใย, เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง, เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง, เครื่องทาน้ำ ตัดเทปกาวกระดาษ, เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ, ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง, ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ, ระบบเทปกาวกระดาษ ติดกล่องจำนวนมาก, ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า, ระบบเทปกาวกระดาษ แพ็กสินค้า
การใช้อุปกรณ์ทาน้ำ ตัดเทป

ในกรณีที่ตั้งโจทย์ว่า ต้องการการปรับใช้ระบบเทปชนิดนี้เพื่อทดแทนการใช้เทปพลาสติก OPP ทีมงานควรเริ่มพิจารณาหาจุดเหมาะสมระหว่าง “ต้นทุนวัสดุเทปและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น” โดยคำนวณควบคู่ไปกับ “ต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง (Operating cost down)” เช่น เวลาทำงาน การใช้พื้นที่ ความเหนื่อยล้าของพนักงาน และผลเชิงบวกด้านอื่นๆ เช่น การตลาด CSR ในด้านการใช้วัสดุรักษ์โลก


ในหลาย ๆ บริษัทเองก็เริ่มมีการศึกษาและพิจารณาใช้เทปกาวใช้น้ำลูบและเครื่องทาน้ำตัดเทปอัตโนมัตินี้เป็นโปรเจคไคเซ็น (KAIZEN) ของแผนก เพราะการจัดระบบการแพ็กงานให้มีประสิทธิภาพจะเป็นวิธีที่จะช่วยในการลดต้นทุนอย่างยั่งยืนกว่าการเปรียบเทียบหาซื้อวัสดุราคาถูกลงเล็กน้อย แต่ยังคงวิธีการทำงานรูปแบบเดิม


—-------------------------------------------------


สนใจดูสินค้านวัตกรรมอื่นๆ ซื้อสินค้า หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

โทร: 02-463-4116 ถึง 7, 06-1513-5888

อีเมล: Prontima@grand-ss.com (Contact Center)


#สินค้านวัตกรรม #สินค้าออนดีมานด์ #ondemand #กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดตามสั่ง #พลาสติกกันกระแทก #แอร์บับเบิ้ล #airbubble #กระดาษกันกระแทก #เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมือถือ #เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบตั้งโต๊ะ #เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์ #GSS #GrandSolutionSupply #แกรนด์โซลูชั่นซัพพลาย #เทปกาวกระดาษใช้น้ำลูบ #เทปกาวกระดาษมีเส้นใย  #เทปกาวกระดาษสำหรับติดกล่อง #เทปกาวกระดาษ เสริมความแข็งแรง #เครื่องทาน้ำตัดเทปกาวกระดาษ #เครื่องทาน้ำเทปกาวกระดาษ #ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่อง #ระบบเทปกาวกระดาษใช้น้ำ #ระบบเทปกาวกระดาษติดกล่องจำนวนมาก #ระบบเทปกาวกระดาษ ใช้ในคลังสินค้า #ระบบเทปกาวกระดาษแพ็กสินค้า

37 views0 comments

Comments


bottom of page